Kalendář akcí:
tel: 378038338
e-mail:
zooluftnerka@seznam.cz
Facebook: Sdružení IRIS
Adresa:

Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS
Environmentální centrum Lüftnerka
Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň
IČO: 26656931
Kontakt:
Sdružení IRIS poskytuje environmentální výchovu pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, pořádá environmentální aktivity pro rodiny s dětmi a veřejnost a další aktivity související s EVVO a ochranou přírody včetně vydavatelské činnosti. Sdružení IRIS je od roku 2007 provozovatelem environmentálního centra Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Sdružení IRIS  je rovněž provozovatelem kroužků a prázdninových táborů s přírodovědnou tématikou a pořadatelem krajských environmentálních konferencí pro pedagogické pracovníky.
 
Partneři:
 
LETOS NA ŠKOLNÍ VÝLET URČITĚ DO PLZEŇSKÉ ZOOLOGICKÉ
A BOTANICKÉ ZAHRADY

Na vstupném můžete ušetřit až 30 Kč na žáka
Zoologická a botanická zahrada města Plzeň je častým místem školních výletů. Potvrzují to od dubna do června
desítky autobusů stojících denně na parkovišti.Tento zájem nás samozřejmě těší. A protože se věnujeme ve
velkém měřítku environmentální výchově, chceme v letošním roce školní výlety, které jsou vždy zajímavým
a motivujícím setkáním s přírodou celého světa, finančně motivovat.

Mateřským, základním, ale i ostatním školám nabízíme tyto zajímavé slevy na vstupném:
Při návštěvě více jak 40 dětí - sleva 10 % na každou vstupenku
Při návštěvě více jak 60 dětí - sleva 20 % na každou vstupenku
Při návštěvě více jak 80 dětí - sleva 30 % na každou vstupenku.

Nabídnuté slevy jsou platné v období od 15. dubna do 30. června 2017.

Uvedené slevy budou platit za následujících podmínek:

-Slevy lze uplatnit pouze pro vstup do Zoologické a botanické zahrady města Plzně (nikoliv do
DinoParku) a dále do specializované expozice Akva-tera, Palackého tř. 5. 
-Pro přiznání slevy je na pokladně nutná společná platba za všechny děti.
-Současně s hromadným odbavením vstupného předloží doprovod vyplněný kupon
-Bez kuponu nebude možno slevu přiznat.
-Při využití nabídnuté slevy už nelze požadovat další standardní slevy.

Na každých 10 dětí z MŠ a ZŠ do 4. třídy má jeden doprovázející pedagog vstup zdarma. Od 5. třídy je neplatící
doprovod na každých 20 dětí. 
K této jistě zajímavé nabídce přidáváme ještě další: Škola si může objednat bezplatný výukový program v délce
jedné hodiny. Jejich nabídku najdete na http://rezervace.zooplzen.cz/. Na této adrese si lze též rezervovat
zvolený výukový program, den a hodinu.

Věříme, že Vás tato nabídka při rozhodování kam letos na školní výlet zaujme.
Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám bude u nás líbit.

Slevový kupón ke stažení zde: http://www.zooplzen.cz/novinky/novinky-1/nabidka-pro-skoly.aspx
Letní příměstské tábory:

- bližší informace a možnost rezervace najdete zde: http://rezervace.zooplzen.cz/default/tabory
Rozlučte se se školním roce v muzikálovém rytmu
Každoroční předprázdninová akce Děti baví děti se uskuteční  v Lochotínském amfiteátru ve středu 28. června od 9,30 hod. Na programu bude muzikál REBELOVÉ v podání žáků ZUŠ ve Starém Plzenci a ZŠ Spálené Poříčí a promítání environmentálních filmů.
Vstupné pro mimoplzeňské ZŠ a MŠ včetně možné prohlídky zoo činí 20 Kč. Vstupenky budou k zakoupení na hlavní pokladně ZOO a BZ v ul. Pod Vinicemi. Využijte této jedinečné příležitosti k rozloučení  se školním rokem 2016/17. Přijeďte tak, abyste stihli si včas koupit vstupenky a nerušili pozdním příchodem představení!

Krajská environmentální konference má termín konání a program
Pravidelná environmentální konference akreditovaná ministerstvem školství pro pedagogy z Plzeňského kraje se letos uskuteční 21. září v Environmentálním centru Lüftnerka Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Program bude zaměřen na aktuální otázky vztahu k přírodě, krajině a životního prostředí s důrazem na znečišťování planety a ochranu zemědělské půdy. V druhé části konference se uskuteční panelová diskuse přednášejících k dané problematice.

Vykročte létu vstříc tuto sobotu z plzeňské zoo
Léto začíná oficiálně 21. června, ale v Zoologické a botanické zahradě města Plzně ho uvítáme již v sobotu 17. 6. Pro návštěvníky je přichystán dvojprogram - celodenní od 10 do 17 hod. na statku Lüftnerka, odpolední před Tropickým pavilonem.
Právě statek Lüftnerka bude ve znamení vítání léta. Soutěživí návštěvníci si určitě projdou naučnou stezku věnovanou letním zvykům, bylinkám a letní přírodě. Všichni, kdo správně odpoví, budou odměněni v cíli zajímavými cenami. 
V 11 a ve 14 hod. vystoupí na nádvoří statku v rámci celoročního cyklu Kultura českého venkova děti z folklorního souboru Úslaváček při Základní umělecké škole ve Starém Plzenci s pohádkovým pásmem Škaredý kominík.
Před Tropickým pavilonem se uskuteční ve 14 hod. volba Květinové dívky 2017 s bohatým doprovodným programem. O titul bude ve finálovém kole usilovat 14 děvčat ve věku od 12 do 16 let. Jde o dosud nejvyšší počet soutěžících, které postoupily z neveřejného semifinále.
Aktualizováno: 6/2017 Ivana